AMACIMIZ

” Gençlerin yerel yönetimler ile beraber gençlik için ortak projeler üretmek, yerel yönetimler ile gençler arasında iletişim sağlayarak yerel yönetimlerin de gençliğin farkına varmasını sağlamak,

Gençlere özgüven kazandırarak onların idealist ve aktif olmalarını, çözümün bir parçası haline gelmelerini sağlamak,

Gençlerin sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözümler üretmek,

Her fikrin özgürce tartışılacağı bir platform oluşturmak,

Gençliğin fikri gelişimine ve gençlikle ilgili bilgi üretimine basılı, görüntülü, sesli ve elektronik medyayı kullanarak ve eğitimler yaparak katkı sağlamak,

 

Gençlerin danışma, karar, yönetim ve yürütme süreçlerinde eşitlik ve demokrasi anlayışı içinde yer almalarını sağlamak,

 

Sultangazi  Gençliğine sosyal, kültürel ve daha bir çok alanda hizmet etmek,

 

Yerel ve Ulusal  düzlemde etkin ve tanınan bir meclis olmak. “